tel: zobacz oddziały sprzedaży| sklep@hitbiuro.pl | Pn. - Pt. 08.00 - 16.00

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I.Postanowienia ogólne


I.1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących, korzystających ze sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem www.hitbiuro.pl
I.2. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym Hitbiuro, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

II. Administrator danych osobowych

II.1
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w poniższych celach (pkt a-d) jest Kompania Biurowa Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych oraz w innych sprawach związanych z prowadzeniem konta tel: 22 644 11 04 mail iodo@hitbiuro.pl lub w siedzibie Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w tym utworzenia i zarządzania kontem użytkownika (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z treścią regulaminu sklepu Hitbiuro.
b) wykonania umowy sprzedaży (jeżeli zawierasz umowę poprzez zarejestrowane konto) wybranych produktów zgodnie z treścią regulaminu sklepu Hitbiuro (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -> w tym przypadku Kompania Biurowa Sp. z o.o. udostępnia Twoje dane kontaktowe z konta do firmy realizującej konkretne zamówienie (adres – zob. powyżej) a także obsługującej płatność i dostawę;
c) zapewnienia bezpieczeństwa i usuwania błędów w ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes administratora danych);
d) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


II.2


Natomiast (niezależnym) administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia (wskazana firma wystawia m.in. fakturę/rachunek) jest firma współpracująca z Kompanią Biurową, wskazana pod adresem https://www.hitbiuro.pl/o-nas), w zależności od adresu dostawy. Wskazany podmiot będzie przetwarzał dane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym pozyskania danych kontaktowych w przypadku rejestracji bez konta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
• pozyskania danych adresowych/kontaktowych od Kompanii Biurowej sp. z o.o. w celu wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
• dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym realizacji reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• realizacji obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i właściwe przepisy podatkowe).

Są to następujące podmioty administrujące dane w ramach sprzedaży:

Biuro Serwis Wszystko dla Biura, ul. ks. J. Warszawskiego 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222361049, REGON: 250994550, e-mail: biuro@biuro-ostrow.com.pl, tel: 62 592 04 47

Materiały biurowe DAXER, ul. Lutycka 105 bud A, 60-478 Poznań, NIP: 9720221449, REGON: 634579147, e-mail: biuro@daxer.com.pl, tel: 61 886 48 91

PARTNER PAPES Sp. z o.o., ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław, NIP: 6912050290, REGON: 390692501, e-mail: papes@partnerpapes.pl, tel: 71 354 78 04

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE EKO DC SPÓŁKA Z O. O., ul. Malborska 53, 82-300 Elbląg, NIP: 5783162163 REGON: 525550441, zamowienia@eko.elblag.pl, tel: 55 232 84 12

P.H. KAS Sp. J., ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia, NIP: 9581272979, REGON: 191679510, e-mail: a.data@kas.com.pl, tel: +48 509 543 255

Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków, NIP: 679-271-26-46, REGON: 350631637, e-mail: zamowienia@wektorbiuro.pl, tel: +48 606 978 368

BIURO CENTRUM GREMO Grzegorz Markiewka, ul. Partyzantów 68, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9371852038 REGON: 369554770 , e-mail: t.wawak@gremo.com.pl, tel: +48 504 272 948

Biuroserwis Moralewicz i Spółka sp.j. ul. I Brygady Legionów 6a, 72-100 Goleniów NIP: 8561847502 REGON: 321361206, e-mail: sklep@edruczek.pl, tel: +48 537 363 654

Biurowe.com.pl Sp.Cywilna , ul.Ściegiennego 7, 40-114 Katowice, NIP: 632-17-72-695, e-mail: sklep@biurowe.com.pl, tel: +48 32 255 54 15

Informacje o tym który z tych podmiotów jest administratorem danych w ramach konkretnej sprzedaży kupujący uzyska informacje w następujący sposób:
• po wskazaniu kodu pocztowego i miejscowości w procesie transakcyjnym pojawia się informacja, który podmiot jest sprzedawcą – strona umowy sprzedaży;
• kupujący uzyskuje także potwierdzenie na trwałym nośniku (e-mail) co do tego z kim zawarł umowę sprzedaży – kto jest sprzedawcą;


II.3. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu założenia konta w Sklepie internetowym i zamówienia konkretnego przedmiotu jest warunkiem korzystania ze Sklepu oraz Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

II.4. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw pisząc na adres e-mail sklep@hitbiuro.pl

II.5. Do zawarcia umowy: o świadczenie usług konta w sklepie oraz sprzedaży towarów będzie dochodziło w sposób całkowicie zautomatyzowany (podstawa art. 22 ust. 2 lit. a) RODO - jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem).

Administrator (w zależności od celów wskazanych w pkt II) nie wprowadza szczególnych kryteriów zawarcia i wykonania tych umów – wyłącznie podjęcie czynności technicznych wskazanych w regulaminie świadczenia usługi dostępnym pod adresem www.hitbiuro.pl/regulamin.III. Dodatkowe cele przetwarzania danych przez Kompanię Biurowa Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa


III.1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej jako RODO).

III.2. poniżej przedstawiono podstawy i cele przetwarzania danych:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

 • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w przypadku instalacji plików cookies analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 prawa telekomunikacyjnego),

 • uzasadniony interes administratora w przypadku gdy do celu wykonania umowy będą przetwarzane dane innych osób niż strona umowy np. ich pełnomocników, pracowników, etc. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • uzasadniony interes administratora w przypadku instalacji plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony – zob. szerzej poniżej w pkt IX - (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • uzasadniony interes związany z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • uzasadniony interes administratora danych w przypadku prowadzenia korespondencji poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),


Podanie danych dla celów opartych na zgodzie jest dobrowolne, w pozostałym zakresie jest warunkiem świadczenia usługi.

III.3. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zgodę to Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę można pisząc na adres sklep@hitbiuro.pl.


III.4. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw pisząc na adres e-mail sklep@hitbiuro.pl .

IV. Zakres przetwarzania danych osobowych


IV.1. W celu wykonania umowy sprzedaży będą przetwarzane podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwę firmy, adres, adres dostawy.

V.2. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie newslettera Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.

V. Odbiorcy danych osobowych i pozyskiwanie


V.1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

V.2. Administrator realizujący sprzedaż konkretnego produktu (zob. pkt II) ujawnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji tych płatności.

V.3. W celu realizacji płatności, dane w zakresie płatności online będą pozyskiwane od dostawcy usług pośrednictwa płatniczego tj. Payu.

V.4. W celu realizacji konkretnego zamówienia administratorzy wskazani w pkt II.1. oraz II.2. udostępniają sobie dane sobowe w celach i na podstawach wskazanych w tym pkt.

V.5. W zakresie w jakim Kompania Biurowa Sp. z o.o., działa nie we własnym imieniu a w ramach realizacji sprzedaży realizowanej przez podmioty wskazane w pkt II.2 działa jako podmiot przetwarzający, ograniczony poleceniami administratora.

V.6. Dane mogą być powierzane do podmiotów świadczących obsługję informatyczną dla administratorów wskazanych w pkt II.
VI. Ochrona danych


VI.1. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym hitbiuro.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

VI.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:
● poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
● uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
● adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,
● dokładne i aktualne,
● nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
● przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
● bezpiecznie przechowywane,
● nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

VI.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administatora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

VI.4. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umowy sprzedaży w sklepie, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym Administrator na podstawie przepisów zobowiązany jest przechowywać dokumentację księgową. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

VII. Uprawnienia


VII.1. Państwa uprawnienia upoważniają do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

VII.2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII.3. W związku z tym, że w celu zawarcia i wykonania umowy (o świadczenie usługi konta w sklepie internetowym oraz zawarcia umowy sprzedaży) dane będą przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.III. Zmiana danych


W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną

IX. Ciasteczka (cookies)

Administratorem poniższych kategorii danych i celów jest:

Kompania Biurowa Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych oraz w innych sprawach związanych z prowadzeniem konta tel: 22 644 11 04 mail iodo@hitbiuro.pl lub w siedzibie Administratora.
IX.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

IX.2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

IX.3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano sklep hitbiuro.pl i co jego użytkownika najbardziej zainteresowało w sklepie hitbiuro.pl

IX.4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu i Aplikacji (w oparciu o uzasadniony interes administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) rodo);

W tym przypadku instalacja plików cookies jest niezbędna do realizacji w/w celu. Instalowane są następujące typy plików - tymczasowe

 • przystosowania sklepu www.hitbiuro.pl do Państwa preferencji (w oparciu o uzasadniony interes administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) rodo);

W tym przypadku instalacja plików cookies jest niezbędna do realizacji w/w celu. Instalowane są następujące typy plików - tymczasowe

 • statystycznym i analitycznym -> w oparciu o zgodę.

Oznaczenie narzędzia analitycznego

Oznaczenie dostawcy

Kategorie pozyskiwanych danych

Czy dochodzi do powierzenia danych?

Czy dochodzi do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Google Analytics

Google Inc.

unikalne identyfikatory, adresy IP, informacje o aktywności, lokalizacja, informacja o języku przeglądarki, informacja o modelu urządzenia

Dochodzi do powierzenia danych. Umowa powierzenia dostępna jest na stronie: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

W ramach świadczonej usługi może dochodzić do transferu danych poza terytorium EOG i Szwajcarię, głównie do Stanów Zjednoczonych. W tym celu Google zapewnia bezpieczeństwo przepływu tych danych, co zostało opisane: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=pl

IX.5. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

IX.6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

IX.7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

IX.8. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.

IX.9. Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu. W tym przypadku pozyskujemy Państwa zgodę.

IX.10. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

IX.11. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez sklep Hitbiuro z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

IX.12. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas sklep Hitbiuro - może nie funkcjonować prawidłowo.

IX.13. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze sklepem Hirbiuro tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

IX.14. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Dane z plików cookies usuwane są w terminie 1 roku.

X. Dane eksploatacyjne

Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne):

 • numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,

 • system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,

 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

XI. Postanowienia końcowe


X.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem sklepu internetowego Hitbiuro Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia na stronach www.hitbiuro.pl

X.2. Sklep internetowy hibiuro.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych stąd też prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną (powyższa polityka prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego Hitbiuro)


Copyright © 2020 Hitbiuro realizacja Inventcom